Paskaitų organizavimas

Paskaitos vyksta dažniausiai savaitgaliais (šeštadienį arba sekmadienį), vienerius ar dvejus metus. Kiekvienam moksleiviui programose, kur naudojami kompiuteriai, suteikiama  kompiuterinė darbo vieta, nebent tarpusavyje sutariama kitaip.

Per mokslo metus grupės mokosi 20 savaitgalių (60 arba 80 val.)
Grupėms paskaitos trunka 3 arba 4 val., Jaunių python grupėse, kur mokomąsi darbo dienomis - po 2 val. Grupės organizuojamos pamainomis (gali būti besimokantiems po 3 val. 1 pamaina nuo 9:00 iki 12:00, 2 pamaina nuo 12:00 iki 15:00 ir 3 pamaina nuo 15:00 iki 18:00; besimokantiems po 4 val. 1 pamaina nuo 9:00 iki 13:00, 2 pamaina nuo 13:00 iki 17:00)

Paskaitų tvarkaraštis skelbiamas skelbimų lentoje ir VKA tinklalapyje (Tvarkaraščiai). Moksleiviai privalo patys jį sekti.

Moksleiviai turi galimybę naudoti VKA org. techniką (skenerius, spausdintuvus, dauginimo aparatus) savo reikmėms, jei tie darbai susiję su VKA programa, t.y. galima skenuoti nuotraukas ir paveikslėlius, naudojamus namų, kursiniuose, baigiamuosiuose darbuose, spausdinti savo darbus, dauginti paskaitoms reikalingą medžiagą.
Iškilus neaiškumams, problemoms, moksleiviai gali kreiptis į VKA administraciją, kuri visada pasirengusi jiems padėti.

Moksleiviams, negalintiems atvykti į paskaitas tvarkaraštyje nurodytu laiku, gali būti suteikiama galimybė dalyvauti kitos grupės paskaitose, jei tuo metu yra laisvų kompiuterinių darbo vietų ir ta grupė mokosi pagal tokią pačią programą. Tokius pakeitimus būtina derinti su VKA administracija.

Nurodytu laiku nelaikę įskaitų, nepristatę namų, kursinių darbų moksleiviai privalo perlaikymo laiką derinti su VKA administracija.

VKA baigimo pažymėjimą įgyja tik visus privalomus atsiskaitymus surinkę, baigiamąjį darbą apgynę (arba baigiamąjį egzaminą išlaikę) moksleiviai.

Get Adobe Flash player